Ubezpieczenie w dobie pandemii. Wychodzimy naprzeciw nowym standardom podróżowania!

W związku z trwającą pandemią koronawirusa rozszerzyliśmy zakres naszych ubezpieczeń o zdarzenia związane z COVID-19.

Uzupełniliśmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.010 o Aneks, który zawiera szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian.

Co to oznacza?

Krótkoterminowe ubezpieczenia podróży z rozszerzeniem ochrony o  COVID-19

Do krótkoterminowych ubezpieczeń podróży możesz dokupić rozszerzenie ochrony o zdarzenia związane z koronawirusem.

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu ochroną ubezpieczeniową objęte będą:

 • zachorowanie na COVID-19  do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
 • świadczenie na wypadek kwarantanny do 1 000 EUR na pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu (gdy Ubezpieczony będzie zmuszony przedłużyć pobyt za granicą z powodu objęcia go kwarantanną na skutek kontaktu z osobą chorą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2).

W przypadku kosztów przerwania podróży ochroną ubezpieczeniową objęte będzie:

 • wcześniejszy powrót do Polski, kraju zamieszkania lub rezydencji wywołany zachorowaniem na COVID-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego, powodującym konieczność natychmiastowej hospitalizacji.

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży z COVID -19

W ramach aktualnie obowiązującej składki rozszerzyliśmy zakres ochrony o zdarzenia związane z zachorowaniem na COVID-19. Zwracamy poniesione koszty rezygnacji z podróży jeśli Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem, wskutek:

 • nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży,
 • nagłego zachorowania na COVID-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży,
 • śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży.

FAQ

 • Czy ERGO Ubezpieczenia Podróży pokrywa koszty leczenia COVID-19 za granicą i czy po przebyciu choroby organizuje transport do Polski?

  W ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu o COVID-19, ERGO Ubezpieczenia Podróży pokrywa koszty leczenia i assistance związane z zachorowaniem na COVID-19, jak również koszty transportu powrotnego do miejsca zamieszkania jeżeli planowany środek transportu nie mógł zostać wykorzystany w związku z nagłym zachorowaniem.

    zwiń
 • Które ubezpieczenie obejmuje ochronę w wypadku zachorowania na COVID-19?

  Każdy wariant ubezpieczeń krótkoterminowych i rocznych (multi-trip) możesz rozszerzyć w zakresie kosztów leczenia i transportu o szkody powstałe wskutek pandemii, w tym zachorowanie na COVID-19.

    zwiń
 • Kto mi pomoże w razie zachorowania na COVID-19?

  W przypadku podejrzenia zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z Centrum Alarmowym ERGO Ubezpieczenia Podróży pod numerem +48 58 309 11 00.

    zwiń
 • Co jeśli ktoś z moich krewnych zachoruje na COVID-19, a ja mam zaplanowaną podróż?

  Zachorowanie na COVID-19 najbliższego krewnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży jest uznawanym przez nas powodem rezygnacji w ubezpieczeniach kosztów rezygnacji z podróży w poniższych przypadkach:
  - Jeżeli krewny miał podróżować razem z Tobą, możesz zrezygnować z wyjazdu razem z nim.
  - Jeżeli krewny nie miał podróżować z Tobą, ale w związku z zachorowaniem został poddany natychmiastowej hospitalizacji, możesz zostać w kraju, żeby towarzyszyć mu/zapewnić opiekę w chorobie do czasu wyzdrowienia.

    zwiń
 • Czy strach przed koronawirusem jest powodem do skorzystania z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży?

  Nie, strach przed zachorowaniem na COVID-19 nie jest uwzględniony jako powód rezygnacji.

    zwiń
 • Mój pobyt przedłuża się w wyniku izolacji, w związku z zachorowaniem na COVID-19, a ubezpieczenie mam tylko na okres planowanej podróży. Czy pokryje ono też koszty np. wydłużonego pobytu w hotelu, czy zmiany terminu lotu powrotnego?

  Jeżeli zachorujesz na COVID-19 w trakcie wyjazdu i będziesz musiał zostać dłużej, zapewnimy Ci ochronę w zakresie leczenia, zakwaterowania i powrotu do Polski, do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wybranego pakietu rozszerzonego o pandemię.

    zwiń
 • Mój pobyt przedłuża się w wyniku kwarantanny, a ubezpieczenie mam tylko na okres planowanej podróży. Czy pokryje ono też koszty np. wydłużonego pobytu w hotelu, czy zmiany terminu lotu powrotnego?

  Tak, o ile kwarantanna była obowiązkowa, zalecona przez służby sanitarne.
  Świadczenie na wypadek kwarantanny nie wydłuża natomiast okresu ubezpieczenia. Jeżeli na czas kwarantanny chcesz mieć ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, skontaktuj się niezwłocznie z nami.

    zwiń
 • Nie mogę wyjechać, ponieważ podlegam izolacji domowej (mam pozytywny wynik testu na COVID-19). Czy mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji z podróży?

  Tak, rezygnacja z podróży z powodu zachorowania na COVID-19 potwierdzonego dodatnim wynikiem testu, jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

    zwiń
 • W dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny jest objęty izolacją domową z powodu zdiagnozowanego COVID-19. Czy mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji z mojej podróży?

  Jeżeli członek rodziny, z którym mieszkasz jest poddany izolacji a Ty nie masz zdiagnozowanego zachorowania, to ochrona kosztów rezygnacji nie działa. Jeżeli jednak tak jak Twój krewny, masz wynik pozytywny i oboje przebywacie na izolacji, to możesz zrezygnować z tego powodu.

    zwiń
 • W dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny znajduje się na kwarantannie, bez zdiagnozowanego COVID-19. Czy mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji z mojej podróży?

  Nie, rezygnacja z podróży z powodu kwarantanny członka najbliższej rodziny, bez pozytywnego testu na COVID-19 nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową kosztów rezygnacji.

    zwiń
 • Zachorowanie na COVID-19 zaostrzyło moją chorobę przewlekłą podczas wyjazdu za granicą. Czy ubezpieczenie pokryje koszty jej leczenia?

  Tak. Rozszerzenie ochrony kosztów leczenia i transportu o zachorowanie na COVID-19 chroni nas również w przypadku zaostrzenia się objawów choroby przewlekłej.

    zwiń
 • Nie wpuszczono mnie na pokład samolotu, z uwagi na wysoką temperaturę ciała. Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów rezygnacji z podróży?

  Nie, rezygnacja z podróży możliwa jest jedynie z powodu zachorowania na COVID-19 potwierdzonego dodatnim wynikiem testu. Samo stwierdzenie wysokiej temperatury ciała przed wylotem nie jest wystarczającym powodem do zgłoszenia szkody z tytuły rezygnacji z podróży.

    zwiń
 • Co jeśli zachoruję na COVID-19 przed rozpoczęciem wyjazdu?

  W ERGO Ubezpieczenia Podróży oferujemy ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które pozwalają na rezygnację z wyjazdu ze względu na zachorowanie na COVID-19. Nabycie takiej polisy przed wyjazdem pozwoli na zwrot poniesionych w związku z nim kosztów.

    zwiń
 • Jak zakupić polisę?

  polisa.jpg

  Kup polisę ERGO Ubezpieczenia Podróży online

  Kup ubezpieczenie podróży online, szybko i wygodnie.

  oblicz składkę
  biuro.jpg

  Kup w biurze podróży

  Kup w jednym z Biur Podróży oferujących produkty ubezpieczeniowe ERGO Ubezpieczenia Podróży.

  znajdź biuro podróży