likwidacja-szkod.jpg

Centrum Alarmowe - pomoc zagranicą

Euro-Center Holding SE

,,

Kompetentny i doświadczony personel koordynatorów oraz konsultantów medycznych służy Wam pomocą 24/7 na całym świecie.

ERGO Ubezpieczenia Podróży w zakresie assistance działa również za pośrednictwem Euro-Center Holding SE, czyli sieci lokalnych placówek o zasięgu globalnym, działających w 10 najczęściej odwiedzanych przez podróżujących regionach świata i zajmujących się kwestiami rozliczeń finansowych z placówkami medycznymi, firmami transportowymi oraz innymi usługodawcami.

Znajomość specyfiki lokalnego rynku usług medycznych umożliwia Euro-Center stworzenie sieci placówek medycznych zapewniających optymalizację udzielanej pomocy medycznej i kosztów. Euro-Center Holding SE należy do Grupy ERGO Ubezpieczenia Podróży.

Koordynatorzy Euro-Center są w stałym kontakcie z lekarzami oraz placówkami medycznymi, co umożliwia organizację transportu Poszkodowanego do odpowiedniego szpitala, w celu zapewnienia leczenia stosownego do postawionej diagnozy. W ofercie Euro-Center znajduje się również Medi-Call, czyli organizacja konsultacji telefonicznych z polskim lekarzem pierwszego kontaktu.

Euro-Center specjalizuje się, także w organizowaniu transportu i repatriacji Ubezpieczonego, z uwzględnieniem ambulansu lotniczego, w sytuacji gdy ze względu na stan zdrowia nie może on podróżować planowym środkiem transportu. Na życzenie Poszkodowanego koordynatorzy poinformują o zaistniałym zdarzeniu właściwe osoby (np. krewnych).

Obsługa assistance świadczona przez Euro-Center jest udzielana w języku polskim przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Konsultanci centrum assistance porozumiewają się w czternastu językach, co pozwala m.in. na przeprowadzenie rozmów konferencyjnych pomiędzy lekarzem prowadzącym leczenie na miejscu a lekarzem konsultantem pracującym na zlecenie ubezpieczyciela lub pomiędzy poszkodowanym a lekarzem prowadzącym leczenie.

www.euro-center.com logo euro-center local assistance - worldwide