iStock-508935713.jpg

Ubezpieczenie podróży służbowej za granicę

Podróże służbowe z ubezpieczeniem

Podróż służbowa jest wydarzeniem, które należy skrupulatnie przygotować. Zadanie to ułatwia Corporate Travel Insurance - polisa zaprojektowana z myślą o firmach, których pracownicy często podróżują za granicę. Dzięki niej, pracodawca może zabezpieczyć się przed niespodziewanymi kosztami związanymi z wypadkami losowymi czy nagłą chorobą pracownika. Sprawdź szczegóły oferty.

Masz pytania? Świetnie trafiłeś/łaś!

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.

formularz kontaktowy
Czy jesteś brokerem ubezpieczeniowym?
Chcę, aby ERGO Ubezpieczenia Podróży:

Dlaczego warto zadbać o ubezpieczenie w zagranicznej podróży służbowej? Poznaj korzyści

Pracownik

Zyskujesz pomoc w szerokim zakresie ochrony.

 
Zapewniamy sumy ubezpieczenia od 20 000 EUR do 200 000 EUR.

Masz gwarancję natychmiastowej pomocy assistance.

 
Centrum Alarmowe dostępne jest w języku polskim 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. W sytuacjach kryzysowych dzwoń na +48 58 309 11 00.

Otrzymujesz pomoc i wsparcie w przypadku zachorowania na COVID-19.

 
Dodatkowe rozszerzenie to ochrona na wypadek zachorowania na COVID-19 w zakresie kosztów leczenia i transportu. Istnieje również możliwość włączenia ochrony na wypadek koniecznej kwarantanny za granicą. Maksymalnie do 1 000 EUR pokryjemy wówczas ponadplanowe koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu.

Maksymalny zakres ochrony zyskujesz dzięki dodatkowym rozszerzeniom.

 
Sprawdź pełen zakres naszego ubezpieczenia i zyskaj jeszcze lepszą ochronę podczas swojej podróży służbowej za granicą.

Pracodawca

Zyskujesz dodatkową ochronę na wypadek koniecznego leczenia swojego pracownika za granicą.

 
Pamiętaj, że w przypadku choroby pracownika za granicą przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów leczenia. Jeśli pracownik nie posiada dodatkowego ubezpieczenia, zwrot kosztów następuje ze środków pracodawcy.

Pracownicy Twojej firmy otrzymują ochronę dostosowaną do celu swojej podróży.

 
Świadczenia dodatkowe to m.in.:
 • NNW,
 • OC,
 • koszty ratownictwa,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • Assistance.

Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Europy lub całego świata.

 
Możliwa jest również podróż do krajów zakwalifikowanych jako strefa wojenna.

Pokrywamy koszty podróży pracownika wezwanego na zastępstwo.

 
Zwrócimy koszty np. w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku Twojego pracownika za granicą.

Zakres ubezpieczenia podróży służbowej

Zapewniamy Twojej firmie kompleksową obsługę zdarzeń losowych za granicą. Zyskujesz możliwość dostosowania zakresu polisy do charakteru podróży służbowej pracownika - w ofercie znajdują się ryzyka dotyczące zarówno pracy biurowej, jak i fizycznej. Działamy w przypadku konieczności hospitalizacji, organizacji transportu medycznego i nie tylko. Wygodna forma i oferta skrojona na miarę, obejmuje wybrane ryzyka, dostosowana do celu podróży i charakteru wykonywanej pracy.

Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Korporacyjnych

Koszty leczenia:

 
Zakres ubezpieczenia to koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem (w tym następstwa chorób przewlekłych) lub nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego za granicą. Pokrywamy m.in.:
 • koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • koszty nagłych operacji zaleconych przez lekarza prowadzącego,
 • zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych,
 • leczenie stomatologiczne do wysokości 500 EUR,
 • jeśli to konieczne, dojazd lekarza do Ubezpieczonego.
od 20.000 EUR do 200.000 EUR

Koszty hospitalizacji

do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

Leczenie ambulatoryjne

do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

Koszty transportu

 
Pokrywamy koszty transportu m.in.:
 • z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia,
 • do innej placówki służby zdrowia za granicą, w przypadku gdy wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego,
 • do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej,
 • do miejsca zamieszkania,
 • w przypadku śmierci, transport zwłok do miejsca pochówku.
do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

Assistance

 
Centrum Alarmowe dostępne jest w języku polskim 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zakres pomocy Assistance to m.in.:
 • gwarancja pokrycia kosztów leczenia,
 • zapewnienie transportu medycznego, w tym ambulansu lotniczego,
 • organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą,
 • pomoc w przypadku kradzieży środków płatniczych,
 • organizacja pomocy prawnej,
 • organizacja zastępstwa, jeśli Ubezpieczony nie będzie mógł kontynuować swoich obowiązków,
 • pomoc w przypadku utraty przedmiotów osobistego użytku,
 • pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu lub w zmianie rezerwacji lotu,
 • organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu,
 • pożyczka na kaucję do 12 500 EUR.
do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

 
Odpowiadamy m.in. za szkody w bagażu podręcznym, który jest pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego. Bagaż ubezpieczony jest na wypadek rozboju, wypadku czy nagłego zachorowania, w wyniku którego Ubezpieczony utracił możliwość opiekowania się bagażem. Ochroną obejmujemy przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak odzież, obuwie, środki higieny osobistej, drobne urządzenia (np. suszarka), książki, okulary, prezenty, pamiątki itp.
od 1 000 PLN do 8 000 PLN

Opóźnienie dostarczenia bagażu

 
W przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu co najmniej 5 godzin, zapewnimy zwrot kosztów do 300 EUR na zakup artykułów pierwszej potrzeby.
300 EUR

NNW

 
Jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku dojdzie do urazu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wypłacimy świadczenie zgodnie z warunkami OWU.
od 5 000 PLN do 100 000 PLN

OC w życiu prywatnym:

 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim na osobie lub w mieniu.
 

szkody na osobie

od 10 000 EUR do 200 000 EUR

szkody w mieniu

od 5 000 EUR do 100 000 EUR

Możliwe rozszerzenia zakresu ochrony po opłaceniu dodatkowej składki

 
Za opłatą dodatkowej składki możesz dostosować swoje ubezpieczenie do indywidualnych potrzeb. Zapytaj doradcę o wszystkie możliwe opcje.
 • nielimitowane koszty transportu,
 • pandemia,
 • następstwa wykonywania pracy fizycznej o wysokim stopniu ryzyka,
 • strefy wojny,
 • porwanie (kidnaping),
 • pakiet SPORT.

Dowiedz się więcej i kup polisę u naszego Doradcy

autostrada.jpg

Dla kogo ubezpieczenie podróży służbowej za granicą?

Jeżeli służbowe podróże w Twojej branży to codzienność, na pewno rozumiesz mocne zalety ubezpieczenia pracowników. Realizacja obowiązków zawodowych poza granicami Polski może wiązać się z różnymi ryzykami. Niektóre z nich to zagrożenie zdrowia, inne to opóźnienie, które udaremnia realizację planu spotkań. Sprawdź elastyczną polisę CTI i dopasuj jej zakres do potrzeb własnej organizacji.

 •   Ubezpieczenia dla kierowców firm transportowych

  Wiele zawodów, a w szczególności praca kierowców, niesie za sobą większe ryzyko zachorowania, hospitalizacji lub innego zdarzenia wymagającego pomocy za granicą. W przypadku, gdy pracownik zachoruje podczas zagranicznej podróży służbowej ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów leczenia. W przypadku braku ubezpieczenia, zwrot kosztów następuje ze środków pracodawcy.

  Poznaj wybrane korzyści dedykowane dla kierowców:

  • koszty leczenia i transportu nawet do 80 000 EUR,
  • następstwa chorób przewlekłych,
  • wykonywanie pracy fizycznej,
  • ubezpieczenie kosztów podróży pracownika wezwanego na zastępstwo,
  • ochrona na wypadek zachorowania na COVID-19,
  • OC w życiu prywatnym i NNW z możliwym rozszerzeniem o następstwa zawału serca i udaru mózgu.
 •   Ubezpieczenia dla opiekunek osób starszych za granicą

  W przypadku osób, które opiekują się osobami starszymi za granicą, polisa ubezpieczeniowa jest szczególnie ważna. Poczucie bezpieczeństwa i świadomość kompleksowej ochrony pozwala pracownikowi skupić się na tym co w jego pracy jest najważniejsze.

  Poznaj wybrane korzyści dedykowane dla opiekunek:

  • wysokie sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia i transportu,
  • ochrona na wypadek zachorowania na COVID-19,
  • następstwa chorób przewlekłych,
  • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań,
  • NNW i OC w życiu prywatnym,
  • natychmiastowa pomoc assistance i wsparcie Centrum Alarmowego 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 •   Ubezpieczenia dla branży IT

  Branża IT to nie tylko programowanie i praca stacjonarna w biurowym zaciszu. Międzynarodowe kontrakty to również konieczność częstych spotkań i delegacji służbowych, w szczególności, gdy dotyczą one kluczowych projektów. Pracownicy, którzy często wyjeżdżają za granicę potrzebują szczególnej ochrony ubezpieczeniowej.

  Poznaj wybrane korzyści dedykowane dla pracowników IT

  • ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu (również z ochroną na wypadek zachorowania na COVID-19),
  • natychmiastowa pomoc assistance z Centrum Alarmowym dostępnym w języku polskim, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
  • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań,
  • NNW i OC w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego.
 •   Ubezpieczenia dla kadry menedżerskiej często podróżującej za granicę

  Biznes w dzisiejszych czasach nie zna granic. Firmy zdobywają swoich klientów w Europie i na całym świecie. Ubezpieczenie zagranicznych wyjazdów, w czasach pandemii, to podstawa każdej biznesowej podróży.

  Poznaj wybrane korzyści:

  • zapewniamy wysokie sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia i transportu,
  • chronimy na wypadek zachorowania na COVID-19,
  • zapewniamy natychmiastową pomoc assistance i wsparcie Centrum Alarmowego 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
  • ubezpieczamy bagaż podróżny,
  • zapewniamy ochronę na wypadek nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz OC,
  • ubezpieczamy na wypadek porwania.
 •   Dla brokerów ubezpieczeniowych

  Jeśli jesteś brokerem ubezpieczeniowym i szukasz dedykowanej oferty dla swojego klienta, dobrze trafiłeś. Skorzystaj z formularza i wyślij zgłoszenie. Zajmie Ci to zaledwie klika chwil.

  NAPISZ DO NAS

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytania? Sprawdź czy jest ono na naszej liście. Jeśli potrzebujesz więcej informacji

NAPISZ DO NAS

Dokumenty, formularze i materiały reklamowe do pobrania

Tu znajdziesz informacje, dokumenty oraz materiały przydatne klientom korporacyjnym oraz brokerom ubezpieczeniowym.