likwidacja-szkod.jpg

Likwidacja Szkód

Wypadek lub uszkodzenie auta podczas podróży? Zobacz jak uzyskać pomoc.

W przypadku: awarii, kradzieży, wypadku drogowego lub unieruchomienia pojazdu prosimy niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu Centrum Zgłoszeniowemu Assistance Starter Auto dzwoniąc pod numer +48 600 222 222 podając:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania kierowcy,
  • numer rejestracyjny, markę i model pojazdu,
  • numer polisy,
  • liczbę pasażerów,
  • dokładne miejsce zdarzenia,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • krótki opis zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy oraz rodzaj wybranego świadczenia,
  • inne informacje o ile będą niezbędne do weryfikacji uprawnień wynikających z umowy ubezpieczenia.