likwidacja-szkod.jpg

Jak zgłosić szkodę - odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna (OC)

Jeżeli jesteś uczestnikiem nieprzewidzianego zajścia, w wyniku którego wyrządziłeś/aś szkodę na osobie lub w majątku osoby trzeciej, niezwłocznie powiadom o tym fakcie najbliższą jednostkę policji. Zadbaj również o to, aby okoliczności zdarzenia zostały precyzyjnie i dokładnie wyjaśnione.

Po zakończeniu działań policji poproś o notatkę z raportu policyjnego, który powinien być spisany na miejscu zdarzenia. Raport powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia, relacje świadków oraz określone lub stwierdzone przyczyny zajścia. Ten dokument będzie niezbędny przy zgłaszaniu szkody.

Gdy Ubezpieczony wyrządził szkodę w miejscu swojego pobytu poza granicami kraju (np. w hotelu) uzyskaj od odpowiednich służb odpowiedzialnych za nieruchomość (np.: szef ochrony, zarządca/właściciel budynku, pracownicy recepcji) spis sporządzonych strat oraz zniszczeń.

Zawsze zrób zdjęcia strat i dokładnie je opisz. W miarę możliwości zbierz oświadczenia świadków. Takie dowody będą bardzo przydatne podczas rozpatrywania szkody.

Pamiętaj! O zdarzeniu niezwłocznie powinieneś/powinnaś powiadomić Ubezpieczyciela - ERGO Ubezpieczenia Podróży, dzwoniąc pod numer telefonu Centrum Alarmowego: +48 58 309 1100. Numer telefonu Centrum Alarmowego podany jest również na karcie assistance.

Uwaga! Informujemy, iż uznanie roszczenia osoby trzeciej bez wyraźnej zgody Ubezpieczyciela - ERGO Ubezpieczenia Podróży nie jest wiążące.

Jeśli zdarzy się tak, że Poszkodowany wniósł do sądu pozew przeciwko Tobie, niezwłocznie powiadom o tym fakcie Ubezpieczyciela - ERGO Ubezpieczenia Podróży dostarczając kserokopie pozwu.

Zgłoszenie szkody możesz zrobić na dwa sposoby.

Sposób 1 - Online

Zgłoszenie szkody możesz zrobić na naszej stronie www. Wystarczy, że uzupełnisz wymagane dane, załączysz niezbędne dokumenty i wyślesz wniosek. Potrwa to klika minut.

szkoda-online+(1).png

Zgłoś szkodę online

Do złożenia wniosku wystarczy tylko kilka minut.

wypełnij formularz online

 

Sposób 2 - Tradycyjnie

W tym przypadku, wyślij nam poprawnie wypełniony formularz wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Formularz jest dostępny w linku poniżej. Pobierz go, wydrukuj i uzupełnij.


Wszystkie dokumenty prześlij na adres:
ERGO Ubezpieczenia Podróży Dział Likwidacji Szkód
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

Dokumenty wymagane podczas zgłaszania szkody w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej to:

  • formularz zgłoszenia szkody (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną),
  • oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej/potwierdzenia rezerwacji podróży,
  • oryginał raportu policji lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy podmiot np. zarządcę hotelu,
  • dokładny opis zdarzenia uwzględniający informacje o obrażeniach, zniszczeniach itp.,
  • dokładny opis strat, z uwzględnieniem rodzaju i daty zakupu zniszczonych bądź utraconych przedmiotów,
  • notatkę lekarską, zaświadczenie lekarskie lub kartę choroby osoby Poszkodowanej w zdarzeniu,
  • materiał zdjęciowy i dowodowy z miejsca zdarzenia.

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku pytań napisz na: szkody@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl