likwidacja-szkod.jpg

Jak zgłosić szkodę - bagaż

Kradzież lub zniszczenie bagażu podczas podróży.

Jeżeli podczas wyjazdu Twój bagaż został zniszczony lub skradziony, niezwłocznie powiadom o tym zdarzeniu odpowiednie służby: jednostkę policji lub/i obsługę lotniska, przewoźnika czy pracownika hotelu, w którym rezydujesz.

W przypadku kiedy szkoda powstała w wyniku przestępstwa (kradzież bagażu), Ubezpieczony jest zobowiązany do pozyskania od policji raportu potwierdzającego zdarzenie i zgłoszenie. Dodatkowo Ubezpieczony musi sporządzić listę rzeczy utraconych i w miarę możliwości dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie opisywanych na liście przedmiotów. Potwierdzeniem mogą być: rachunki, paragony, faktury. Dokumenty te wraz z formularzem zgłoszenia szkody stanowić będą podstawę do jej rozpatrzenia.

W przypadku zniszczenia Twojego bagażu podczas jego przewozu lub przechowywania powinieneś niezwłocznie powiadomić służby (np.: przewoźnik, przechowalnia), którym bagaż został na ten czas powierzony. Niezbędne jest byś uzyskał dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia oraz zaistnienie szkody (tzw. PIR - Property Irregularity Report).

W okoliczności stwierdzenia zniszczeń ukrytych bagażu należy żądać od służb, którym bagaż był powierzony przeprowadzenia, w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia zniszczeń, oględzin bagażu i sporządzenia pisemnego potwierdzenia zdarzenia.

Zgłoszenie szkody możesz zrobić na dwa sposoby.

Sposób 1 - Online

Zgłoszenie szkody możesz zrobić na naszej stronie www. Wystarczy, że uzupełnisz wymagane dane, załączysz niezbędne dokumenty i wyślesz wniosek. Potrwa to klika minut.

szkoda-online+(1).png

Zgłoś szkodę online

Do złożenia wniosku wystarczy tylko kilka minut.

wypełnij formularz online

 

Sposób 2 - Tradycyjnie

W przypadku kradzieży lub zniszczenia bagażu podczas podróży, wyślij nam poprawnie wypełniony formularz wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Formularz jest dostępny w linku poniżej. Pobierz go, wydrukuj i uzupełnij.


Wszystkie dokumenty prześlij na adres:
ERGO Ubezpieczenia Podróży Dział Likwidacji Szkód
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

Ważne! Dokumenty wymagane podczas zgłaszania szkody z tytułu zniszczenia lub kradzieży bagażu to:

  • formularz zgłoszenia szkody (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną),
  • oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej/potwierdzenie rezerwacji podróży,
  • oryginał notatki policji, innego dokumentu wystawionego przez właściwe służby potwierdzającego wystąpienie zdarzenia, które spowodowało szkodę,
  • dokładny opis strat, z uwzględnieniem rodzaju i daty zakupu zniszczonych bądź utraconych przedmiotów,
  • dokument potwierdzający zaistniałą szkodę wydany przez przewoźnika (tzw. PIR - Property Irregularity Report),
  • oryginały dowodów zakupu zniszczonych bądź utraconych przedmiotów. 

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku pytań napisz na: szkody@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl