likwidacja-szkod.jpg

Jak zgłosić szkodę - NNW

NNW, czyli Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.

Jeżeli uległeś/aś nieszczęśliwemu wypadkowi za granicą, w którego wyniku doznałeś/aś trwałego uszczerbku na zdrowiu, skompletuj dokumentację leczenia (historię choroby, zdjęcia RTG itp.). Będą one niezbędne przy ocenie uszczerbku na zdrowiu z tytułu NNW.

Roszczenie z tytułu NNW może zostać uznane po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, gdyż dopiero wówczas jest możliwość oceny rzeczywistego trwałego uszczerbku na zdrowiu, jednakże nie później niż w 24 miesiącu od daty wypadku. 

Możesz to zrobić na dwa sposoby.

Sposób 1 - Online

Zgłosić szkodę możesz na naszej stronie www. Wystarczy, że uzupełnisz wymagane dane, załączysz niezbędne dokumenty i wyślesz wniosek. Potrwa to klika minut.

szkoda-online+(1).png

Zgłoś szkodę online

Do złożenia wniosku wystarczy tylko kilka minut.

wypełnij formularz online

 

Sposób 2 - Tradycyjnie

Po zakończonym leczeniu i rehabilitacji wyślij nam poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia szkody NNW wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Formularz jest dostępny w linku poniżej. Pobierz go, wydrukuj i uzupełnij.


Wszystkie dokumenty prześlij na adres:
ERGO Ubezpieczenia Podróży Dział Likwidacji Szkód
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

Ważne! Dokumenty wymagane podczas zgłaszania szkody z tytułu nagłego zachorowania lub wypadku to:

  • formularz zgłoszenia szkody (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną),
  • oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej/potwierdzenia rezerwacji podróży,
  • całość dokumentacji (historii choroby) z leczenia za granicą i w Polsce,
  • w przypadku, gdy uraz dotyczy części ciała, która była już upośledzona, całość dokumentacji z wcześniejszego leczenia,
  • zdjęcia RTG, wyniki badań USG z opisem, fotografie potwierdzające charakter doznanych obrażeń (np. blizn),
  • zaświadczenie o zakończeniu leczenia,
  • w przypadku zgonu - akt zgonu oraz kartę zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu.

Pamiętaj! Uszczerbek na zdrowiu jest ustalany przez lekarza orzecznika ERGO Ubezpieczenia Podróży na podstawie całej dostarczonej dokumentacji w oparciu o załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1974) "Ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu".

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku pytań napisz na: szkody@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl