Wystarczy wypełnić formularz online, a następnie wydrukować, podpisać, załączyć wymagane oryginały dokumentów i wysłać pocztą. Usprawni to proces likwidacji, gdyż Państwa dane zostaną automatycznie wprowadzone do systemu.

 

Każdy formularz dostępny jest również w tradycyjnej formie, gotowy do druku, w sekcji poniżej.