likwidacja-szkod.jpg

Jak zgłosić szkodę - przerwanie podróży

Jeśli wydarzenia zaistniałe w kraju Twojego stałego pobytu zmusiły Cię do szybszego powrotu z podróży ERGO Ubezpieczenia Podróży zwróci Ci koszty związane z wcześniejszym powrotem do kraju.

Wcześniejszy powrót do kraju musi być zaakceptowany przez Centrum Alarmowe. Zgłoszenie szkody możesz zrobić na dwa sposoby.

Sposób 1 - Online

Zgłoszenie szkody możesz zrobić na naszej stronie www. Wystarczy, że uzupełnisz wymagane dane, załączysz niezbędne dokumenty i wyślesz wniosek. Potrwa to klika minut.

szkoda-online+(1).png

Zgłoś szkodę online

Do złożenia wniosku wystarczy tylko kilka minut.

wypełnij formularz online

 

Sposób 2 - Tradycyjnie

W przypadku koniecznego szybszego powrotu z podróży wyślij nam poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Formularz jest dostępny w linku poniżej. Pobierz go, wydrukuj i uzupełnij.


Wszystkie dokumenty prześlij na adres:
ERGO Ubezpieczenia Podróży Dział Likwidacji Szkód
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

W przypadku, gdy przerwanie podróży skutkowało poniesieniem kosztów związanych z niewykorzystaniem zapłaconych już świadczeń i usług, po powrocie do kraju stałego pobytu prześlij do ERGO Ubezpieczenia Podróży stosowne dokumenty:

  • formularz zgłoszenia szkody (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną),
  • potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia/ potwierdzenie dokonania rezerwacji podróży,
  • wyliczenie kosztów niewykorzystanych świadczeń od organizatora turystyki, biura podróży lub przewoźnika,
  • dokument potwierdzający rozliczenie z organizatorem podróży (potwierdzenie zapłaty).

Dodatkowo, dołącz dokumenty potwierdzające zdarzenie będące motywem przerwania podróży. Poniżej znajduje się lista niezbędnych dokumentów, w zależności od przyczyny.

Zgon najbliższego krewnego Ubezpieczonego/Współtowarzysza podróży

Do formularza zgłoszenia szkody dołącz:

  • kopię aktu zgonu,
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa,
  • dokument potwierdzający przyczynę zgonu oraz jego okoliczności,
  • kopię raportu policji, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy oraz opis okoliczności zdarzenia (jeżeli zgon był skutkiem wypadku komunikacyjnego lub przestępstwa).

Nagłe zachorowanie najbliższego krewnego Ubezpieczonego/Współtowarzysza podróży

Wraz z formularzem zgłoszenia szkody dostarcz dokumentację medyczną dotyczącą zachorowania, które było powodem przerwania podróży.

Nieszczęśliwy wypadek losowy najbliższego krewnego Ubezpieczonego/ Współtowarzysza podróży

Wraz z formularzem zgłoszenia szkody dostarcz dokumentację medyczną dotyczącą nieszczęśliwego wypadku, który był powodem przerwania podróży oraz dokładny opis okoliczności wypadku. Jeżeli uraz/uszczerbek na zdrowiu powstał na skutek wypadku komunikacyjnego lub przestępstwa, załącz kopię raportu policji wraz z opisem okoliczności zdarzenia, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy.

Szkoda w mieniu najbliższego krewnego Ubezpieczonego/Współtowarzysza podróży

Do formularza zgłoszenia należy dołącz:

  • raport policji o zdarzeniu z opisem okoliczności i skutków,
  • inny dokument wystawiony przez właściwe służby potwierdzający wystąpienie zdarzenia (np. raport straży pożarnej, pogotowia energetycznego lub Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej).

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku pytań napisz na: szkody@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl