Wszystko co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach biletu wstępu

Jak działa ubezpieczenie?

Polisę można zakupić tylko podczas zakupu biletu na stronie www Eventim.

Polisa tego typu umożliwia zwrot 100% ceny biletu wstępu na wydarzenia odbywające się zarówno w Polsce jak i za granicą.

Rezygnacja z udziału w imprezie możliwa jest z powodu:

 • Nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego lub jego najbliższego krewnego
 • Nagłego zachorowania ubezpieczonego lub jego najbliższego krewnego (również na COVID-19)
 • Śmierci ubezpieczonego lub jego najbliższego krewnego (również w wyniku COVID-19)
 • Ciąży zagrożonej, jej powikłań lub wyznaczenia daty porodu na czas imprezy
 • Minimum 2 godzin opóźnienia odlotu samolotu lub odjazdu pociągu czy autobusu, w dniu imprezy
 • Unieruchomienia pojazdu ubezpieczonego w dniu imprezy ze względu na awarię lub wypadek drogowy
 • Ciąży zagrożonej lub powikłań ciąży (maksymalnie do końca 10 tygodnia ciąży)

Ubezpieczenie zwraca 100% ceny biletu, ale nie więcej niż 2500 PLN na osobę.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w Karcie Produktu i Warunkach Ubezpieczenia.
Zapoznaj się z nimi przed zakupem ubezpieczenia.

Jak zgłosić szkodę?

Powstałą szkodę należy zgłosić do ERGO Ubezpieczenia Podróży maksymalnie w ciągu 3 dni.

Do formularza należy dołączć bilet i dowód jego nabycia, polisę oraz dokumentację potwierdzającą przyczynę rezygnacji z udziału w imprezie.

Lista niezbędnych dokumentów potwierdzających zajście zdarzenia ubezpieczeniowego
Nagłe zachorowanie
 • dokumentacja medyczna wraz z diagnozą lekarską określającą datę i przyczynę nagłego zachorowania lub potwierdzającą przeciwskazania medyczne do udziału w imprezie, albo zaświadczenie lekarza o konieczności leczenia szpitalnego,
 • pozytywny ( tj. jednoznacznie potwierdzony) wynik testu diagnostycznego wraz z potwierdzeniem objęcia izolacją przez organy inspekcji sanitarnej- jeżeli dotyczy zachorowania na Covid-19,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie dokumentacji medycznej, gdy zachorowanie dotyczy najbliższego krewnego.
Nieszczęśliwy wypadek
 • dokumentacja medyczna wraz z diagnozą lekarską określającą datę i przyczynę wypadku lub potwierdzającą przeciwskazania medyczne do udziału w imprezie, albo zaświadczenie o konieczności leczenia szpitalnego wraz z pieczątką placówki medycznej oraz pieczątką lekarza
 • dokładny opis okoliczności wypadku,
 • protokół policji z miejsca zdarzenia, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy- jeżeli uraz powstał wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa, gdy uraz dotyczy najbliższego krewnego.
Zgon
 • kopię aktu zgonu,
 • kopię karty zgonu lub inny dokument potwierdzający jego przyczynę,
 • dokładny opis okoliczności wypadku- jeżeli zgon był skutkiem nieszczęśliwego wypadku,
 • protokół policji z miejsca zdarzenia, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy- jeżeli zgon był skutkiem wypadku komunikacyjnego,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa, gdy zgon dotyczy najbliższego krewnego.
Szkoda w mieniu
 • protokół policji potwierdzający wystąpienie szkody w mieniu,
 • zaświadczenie miejscowych władz stwierdzające wystąpienie zdarzenia (np. notatka straży pożarnej lub IMiGW),
 • dokument potwierdzający konieczność obecności w miejscu powstania szkody lub w miejscu zamieszkania,
 • kopię zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela.
Opóźnienie środka transportu
 • potwierdzające zdarzenie oświadczenie linii lotniczej wraz z kopią biletu na samolot - w razie opóźnienia odlotu samolotu,
 • potwierdzające zdarzenie oświadczenie przewoźnika oraz kopię biletu na środek komunikacji publicznej - w razie opóźnienia środka transportu komunikacji publicznej.
Unieruchomienie pojazdu
 • dokument potwierdzającego interwencję pomocy drogowej (kopię faktury, potwierdzenie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela)- jeżeli doszło do awarii pojazdu,
 • kserokopię prawa jazdy kierującego, dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • podanie nazwy i danych ubezpieczyciela wraz z numerem polisy ubezpieczeniowej pojazdu – w razie wypadku.
Wyznaczona data porodu
 • zaświadczenie lekarza, potwierdzające wyznaczenie daty porodu oraz moment (datę) wyznaczenia tego porodu.
Ciąża zagrożona lub powikłania ciąży
 • pisemne zalecenie od lekarza co do pozostania w miejscu zamieszkania w dniu planowanej imprezy.
Wezwanie na policję lub do sądu
 • potwierdzenie wezwania oraz moment (datę) wyznaczenie tego terminu.

W przypadku wyboru tradycyjnej formy zgłoszenia szkody prosimy o wysłanie kompletu dokumentów na adres:

ERGO Ubezpieczenia Podróży
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

Dziękuję za wszystko! Gdyby nie Państwa opieka i profesjonalizm nie wiem, jak bym to przeżyła, sama w obcym państwie (…).  

Pełen profesjonalizm i opieka najwyższej klasy.

Pani Ewa

Czasami nie potrzeba spektakularnego upadku ze złamaniem, by koszt leczenia przekroczył nasz wakacyjny budżet. Upadek mężczyzny na stoku skończył się urazem kolana, który wymagał leczenia ambulatoryjnego na miejscu.

Koszt: 3 189 EUR

Pragnę serdecznie podziękować za pomoc, jaką otrzymałem podczas mojego pobytu w Egipcie (…).

W tym czasie przebywałem na hotelowej kwarantannie. Dziękuję całej ekipie Euro Center i Paniom z ERGO Ubezpieczenia Podróży, które dbały o to, by testy były przeprowadzane na czas, a wyniki pojawiały się jak najszybciej.

Pan Adam

Małe potknięcie na schodach może wystarczyć, by złamać nogę w kostce. W przypadku poszkodowanej w Egipcie kobiety konieczna była operacja na miejscu. Po zakończeniu leczenia pacjentka wracała samolotem z dodatkowym miejscem na nogę w gipsie.

Koszt: 23 000 EUR

Pani Paulina bardzo szybko i sprawnie rozwiązała mój problem z powrotem z Egiptu do Polski. Wykazała się spokojem, wiedzą i ustaliła ze mną dwie drogi działania, więc byłam świadoma tego, co może się wydarzyć. (…) Jej praca była dla mnie ogromnym wsparciem.

Pani Martyna