Poniżej znajdują się Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące dla polis ubezpieczeniowych wystawionych przed 14 maja 2019 roku.