Roczne ubezpieczenie turystyczne multi-trip ERGO Ubezpieczenia Podróży jest idealnym rozwiązaniem na częste podróże!

Wyjeżdżasz ile chcesz i dokąd chcesz płacąc jedną składkę w ciągu roku! Nie ograniczamy ilości wyjazdów ani terytorium geograficznego.

Szeroki zakres ochrony w trzech pakietach do wyboru:

  • idealne dla osób często udających się w podróże zagraniczne w celach prywatnych oraz w ramach delegacji służbowych niezwiązanych z wykonywaniem pracy fizycznej,
  • nieograniczona liczba ubezpieczonych podróży w ciągu roku (maksymalna długość każdej z podróży do 40 dni),
  • całoroczny okres ochrony na wyjazdy na obszarze całego świata.
Zakres ubezpieczenia SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności
  Tip Tip Plus Top
Koszty leczenia z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych 20 000 EUR 40 000 EUR 100 000 EUR
Koszty transportu z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia bez limitu
NNW 20 000 PLN 30 000 PLN 40 000 PLN
Bagaż 800 PLN 1 200 PLN 2 000 PLN
Odpowiedzialność cywilna    50 000 EUR 100 000 EUR
Koszty ratownictwa   5 000 EUR 5 000 EUR
Koszty przerwania podróży     1 000 EUR
Assistance podstawowy rozszerzony pełny

Do każdego pakietu multi-trip ERGO Ubezpieczenia Podróży możesz dokupić:

  • ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka
  • rozszerzenie zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu o szkody powstałe wskutek pandemii (w tym COVID-19) do pełnej sumy ubezpieczenia wskazanej w danym wariancie dla "kosztów leczenia".

Więcej na temat zakresu i sum ubezpieczenia dowiesz się TUTAJ.

Polisę turystyczną roczną możesz kupić poprzez naszą stronę WWW lub w jednym z BIUR PODRÓŻY oferujących produkty ubezpieczeniowe ERGO Ubezpieczenia Podróży.

Rocznych ubezpieczeń turystycznych oraz ich rozszerzeń dotyczą Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.010.

Jak zakupić polisę?

polisa.jpg

Kup polisę ERGO Ubezpieczenia Podróży online

Kup ubezpieczenie podróży online, szybko i wygodnie.

oblicz składkę
biuro.jpg

Kup w biurze podróży

Kup w jednym z Biur Podróży oferujących produkty ubezpieczeniowe ERGO Ubezpieczenia Podróży.

znajdź biuro podróży