likwidacja szkód w ERGO Ubezpieczenia Podróży

Likwidacja Szkód

Wybierz rodzaj szkody i zapoznaj się z instrukcjami

za granicą

zglos-szkode-za-granica.jpg

Zgłoś szkodę za granicą

Jeżeli jesteś za granicą i potrzebujesz pomocy, niezwłocznie zadzwoń lub napisz do Centrum Alarmowego ERGO Ubezpieczenia Podróży czynnego 24/7

Najczęściej zadawane pytania
 • Czy polisa ubezpieczeniowa kradzieży, czy też zniszczenia bagażu obejmuje uszkodzenie walizki, torby, bagażowej lub kufra?

  Uszkodzenie walizki, torby itp., w świetle warunków ubezpieczenia, nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową jeżeli uszkodzeniu uległa jedynie walizka, a więc pojemnik bagażu. W przypadku uszkodzenia pojemnika bagażu roszczenia należy kierować do przewoźnika lub służb odpowiedzialnych za nie w momencie ich przekazania.

    zwiń
 • Czy powinienem załączać oryginał rachunków do formularza zgłoszenia?

  Nie musisz. Możesz załączyć zarówno oryginały jak i kopie rachunków. Aktualną listę wszystkich niezbędnych dokumentów znajdziesz w każdym formularzu zgłoszenia szkody, na  jego ostatniej stronie.

    zwiń
 • Czy Ubezpieczyciel zwraca oryginał rachunków załączonych do formularza zgłoszenia szkody?

  Nie. Ubezpieczyciel nie zwraca oryginałów rachunków w przypadku wypłacenia odszkodowania. W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia szkody rachunki są zwracane wyłącznie na prośbę Ubezpieczonego. Pamiętaj jednak, że do formularza zgłoszenia szkody możesz dołączyć również kopie rachunków.

    zwiń
 • Jak długo trwa proces likwidacji szkody?

  ERGO Ubezpieczenia Podróży rozpatruje szkodę w terminie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Jeżeli wymagane są dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zdarzenia, rozpatrzenie następuje w ciągu 14 dni od daty dostarczenia odpowiednich dokumentów / wyjaśnień.

    zwiń
 • Jak zgłaszać szkody?

   

  Możesz to zrobić na dwa sposoby.

   

  Sposób 1 – online. Wystarczy że na naszej stronie uzupełnisz wymagane dane, załączysz niezbędne dokumenty i wyślesz wniosek. Potrawa to kilka minut.

   

  Sposób 2 – tradycyjnie. Pobierz i wydrukuj formularz zgłoszenia szkody. Uzupełnij i wraz z niezbędnymi dokumentami wyślij pocztą na nasz adres.Więcej informacji dotyczących postępowania przy zgłaszaniu szkody znajdziesz w dziale Likwidacja Szkód, w sekcji Jak zgłosić szkodę.

   

    zwiń
 • W przypadku braku konta bankowego, w jaki sposób zostanie mi wypłacone odszkodowanie?

  W przypadku braku rachunku bankowego, Ubezpieczony może zlecić wypłatę odszkodowania przekazem pocztowym lub na rachunek innej osoby.

    zwiń
 • Kiedy następuje wypłata odszkodowania?

  Wypłata odszkodowania następuje niezwłocznie po wydaniu decyzji dotyczącej przyznania odszkodowania. Za opóźnienia w transakcjach bankowych (przelewy, przekazy pocztowy) Ubezpieczyciel nie odpowiada.

    zwiń
 • Nie otrzymałem zwrotu niektórych kosztów leczenia mimo wykupionej polisy. Dlaczego?

  Zakres ubezpieczenia obejmuje jedynie koszty leczenia powstałe i poniesione poza granicami kraju. Drugą potencjalną przyczyną niewypłacenia całości kwoty poniesionych kosztów przez Ubezpieczonego to sytuacja w której koszty leczenia były wyższe niż suma ubezpieczenia polisy. W takim przypadku Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów do wysokości sumy ubezpieczenia. Kolejną przyczyną może być odliczenie od kwoty należnego odszkodowania wkładu własnego.

    zwiń
 • Nie zgadzam się z decyzją Ubezpieczyciela. Czy mam prawo do odwołania się od jego decyzji?

  Tak, w takiej sytuacji masz prawo do złożenia reklamacji. Możesz to zrobić w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej. Odpowiedź na złożoną reklamację otrzymasz w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni, o czym ERGO Ubezpieczenia Podróży poinformuje wraz z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia i wskazaniem okoliczności niezbędnych do ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz wskazaniem terminu udzielenie odpowiedzi.

  Odpowiedź na reklamację otrzymasz w formie pisemnej lub jeśli wyrazisz zgodę w formie mailowej. Pamiętaj, że w przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, roszczący może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, do właściwego powiatowego rzecznika konsumenta lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

  Więcej informacji znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.010.

    zwiń
 • Likwidacja szkody - FAQ