likwidacja-szkod.jpg

Likwidacja Szkód

Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek za granicą? Podpowiadamy co należy zrobić.

Jeżeli w podróży za granicą uległeś nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachorowałeś, zwróć się do ERGO Ubezpieczenia Podróży po zwrot poniesionych kosztów pomocy medycznej.

Po powrocie z podróży wyślij nam poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia szkody Koszty Leczenia wraz z oryginałami rachunków (w przypadku, gdy świadczenia medyczne opłaciłeś we własnym zakresie lub gdy wymagają one uregulowania). 

Formularz można wypełnić online, a następnie wydrukować, podpisać, załączyć wymagane oryginały dokumentów i wysłać pocztą. Usprawni to proces likwidacji, gdyż Państwa dane zostaną automatycznie wprowadzone do systemu. Możesz również pobrać formularz w formacie PDF i wypełnić go ręcznie.


Ważne!
Dokumenty wymagane podczas zgłaszania szkody z tytułu nagłego zachorowania lub wypadku to:

  • wypełniony formularz zgłoszenia szkody,
  • oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej/potwierdzenia rezerwacji podróży,
  • oryginały rachunków z tytułu poniesionych kosztów,
  • diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzające przyczyny oraz zakres udzielonej pomocy medycznej,
  • opis okoliczności zdarzenia,
  • jeżeli uraz powstał na skutek wypadku komunikacyjnego, prosimy załączyć kopię notatki policji, kserokopię prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej oraz nazwę ubezpieczyciela sprawcy.

Pamiętaj: aby móc dochodzić likwidacji szkody w ramach polisy ubezpieczeniowej uwzględniającej Koszty Leczenia powinieneś przedstawić oryginały rachunków otrzymanych od lekarza za świadczoną pomoc medyczną. Dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące zakresu udzielonej pomocy, diagnozę oraz datę badania.

Ubezpieczony jest zobowiązany do poinformowania ubezpieczyciela (czyli ERGO Ubezpieczenia Podróży) o szkodzie w przeciągu 3 dni od jej zaistnienia lub stwierdzenia.

 


 

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: szkody@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl 

Dokumenty prosimy przesłać na adres:
ERGO Ubezpieczenia Podróży Dział Likwidacji Szkód
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk