likwidacja-szkod.jpg

Jak zgłosić szkodę - koszty leczenia

Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek za granicą? Podpowiadamy co należy zrobić.

Jeżeli w podróży za granicą uległeś/aś nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachorowałeś/aś, zwróć się do ERGO Ubezpieczenia Podróży po zwrot poniesionych kosztów pomocy medycznej. Możesz to zrobić na dwa sposoby.

Sposób 1 - Online

szkoda online

Zgłoś szkodę online

Do złożenia wniosku wystarczy tylko kilka minut.

wypełnij formularz online

 

Sposób 2 - Tradycyjnie

Po powrocie z podróży wyślij nam wypełniony formularz zgłoszenia szkody Koszty Leczenia wraz z niezbędnymi dokumentami.  Formularz jest dostępny w linku poniżej. Pobierz go, wydrukuj i uzupełnij.


Wszystkie dokumenty prześlij na adres:
ERGO Ubezpieczenia Podróży Dział Likwidacji Szkód
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

Ważne! Dokumenty, które musisz dołączyć do formularza szkody Koszty Leczenia to:

  • formularz zgłoszenia szkody (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną),
  • oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej/potwierdzenia rezerwacji podróży,
  • oryginały lub kopie rachunków z tytułu poniesionych kosztów,
  • diagnozy lekarskie i inne dokumenty stwierdzające przyczyny oraz zakres udzielonej pomocy medycznej,
  • opis okoliczności zdarzenia,
  • kopie notatki policji i prawa jazdy kierującego, a także numer polisy odpowiedzialności cywilnej i nazwę ubezpieczyciela sprawcy w przypadku urazu powstałego na skutek wypadku komunikacyjnego.

Pamiętaj! Rachunki otrzymane od lekarza za świadczoną pomoc medyczną muszą zawierać informacje dotyczące zakresu udzielonej pomocy, diagnozę oraz datę badania.

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku pytań napisz na: szkody@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl