Wniosek o zwrot składki

Zgadzam się na przesyłanie korespondencji, dotyczącej przedmiotowej sprawy, drogą elektroniczną.*
Dnia 21-07-2024 roku rezygnuję z umowy ubezpieczenia i proszę o zwrot
niewykorzystanej części składki z polisy/rezerwacji
Załączniki*
kopia polisy lub potwierdzenie rezerwacji z certyfikatem ubezpieczenia
potwierdzenie anulowania rezerwacji (w przypadku podróży wykupionej w biurze podróży)
*pola obowiązkowe
Wniosek wysłany
Dziękujemy za wysłanie wniosku. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń do rozpatrzenia, zajmujemy się realizacją spraw zgodnie z kolejnością ich wpływu. Dziękujemy za cierpliwość.

Będziemy się z Tobą kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a jeśli wyraziłeś na to zgodę drogą elektroniczną.