ubezpieczenia-turystyczne.jpg

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie w dobie pandemii. Wychodzimy naprzeciw nowym standardom podróżowania!

W związku z trwającą pandemią koronawirusa rozszerzyliśmy zakres naszych ubezpieczeń o zdarzenia związane z COVID-19.

Uzupełniliśmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.010 o Aneks, który zawiera szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian.

Co to oznacza?

Krótkoterminowe ubezpieczenia podróży z rozszerzeniem ochrony o  COVID-19

Do krótkoterminowych ubezpieczeń podróży możesz dokupić rozszerzenie ochrony o zdarzenia związane z korona wirusem.

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu ochroną ubezpieczeniową objęte będą:

  • zachorowanie na COVID-19  do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
  • świadczenie na wypadek kwarantanny do 1 000 EUR na pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu (gdy Ubezpieczony będzie zmuszony przedłużyć pobyt za granicą z powodu objęcia go kwarantanną na skutek kontaktu z osobą chorą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2.

W przypadku kosztów przerwania podróży ochroną ubezpieczeniową objęte będzie:

  • wcześniejszy powrót do Polski, kraju zamieszkania lub rezydencji wywołany zachorowaniem na COVID-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego, powodującym konieczność natychmiastowej hospitalizacji.

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży z COVID -19

W ramach aktualnie obowiązującej składki rozszerzyliśmy zakres ochrony o zdarzenia związane z zachorowaniem na COVID-19. Zwracamy poniesione koszty rezygnacji z podróży jeśli Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem, wskutek:

  • nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży,
  • nagłego zachorowania na COVID-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży,
  • śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży.

Jak zakupić polisę?

polisa.jpg

Kup polisę ERGO Ubezpieczenia Podróży online

Kup ubezpieczenie podróży online, szybko i wygodnie.

oblicz składkę
biuro.jpg

Kup w biurze podróży

Kup w jednym z Biur Podróży oferujących produkty ubezpieczeniowe ERGO Ubezpieczenia Podróży.

znajdź biuro podróży