Jeszcze większy komfort podróży z dodatkowym ubezpieczeniem bagażu!

Produkt ubezpieczeniowy, charakteryzujący się wyższą sumą ubezpieczenia. Skierowany jest do osób, dla których ochrona bagażu oraz suma ubezpieczenia stanowią podstawę komfortu w trakcie podróży zagranicznej, a suma ubezpieczenia w pakietach podróżnych jest niewystarczająca.

 

   Suma ubezpieczenia
na osobę 4 000 PLN
na rodzinę 10 000 PLN

Ubezpieczenie dostępne jako samodzielny, niezależny produkt oraz jako rozszerzenie pakietów Tip, Tip Plus, Top i Top Plus

Do Dodatkowego Ubezpieczenia Bagażu mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże nr 10.10.010.