oerv.jpg

Aktualności

1mauritius_H_06183663.jpg

Komunikat ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa informujemy, że: zgodnie z warunkami ubezpieczenia z ochrony ubezpieczeniowej ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce wyłączone są wszelkie szkody powstałe wskutek pandemii.

nowe

ERV przekształca się w ERGO Ubezpieczenia Podróży

ERV, ubezpieczyciel specjalizujący się w ubezpieczeniach podróży, od 7 maja 2019 rozpoczyna nowy rozdział działalności. Ponad 10-letnia obecność w Grupie ERGO zaowocowała ściślejszym połączeniem marek i przemianowaniem ERV na ERGO Ubezpieczenia Podróży.

terra_18_grafika_01_www_i_data.png

TERRA - 18 Festiwal Slajdów Podróżniczych

Już po raz osiemnasty w pierwszy weekend grudnia, fotografujący podróżnicy oraz fotografowie i reporterzy opowiedzą o swoich wyprawach i pasjach w warszawskim kinie Wisła.

Komunikat ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

1mauritius_H_06183663.jpg

Gdańsk, 18 marca 2020 r.

Komunikat ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa informujemy, że:
zgodnie z warunkami ubezpieczenia z ochrony ubezpieczeniowej ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce wyłączone są wszelkie szkody powstałe wskutek pandemii. 

Oznacza to, że w okresie trwania stanu pandemii nie pokryjemy kosztów związanych z diagnostyką ani z leczeniem i skutkami zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19 oraz innych zdarzeń, które powstaną wskutek pandemii koronawirusa.

Ciągle istnieje ochrona ubezpieczeniowa w przypadku nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków innych niż koronawirus. Jednakże ze względu na ogłoszoną pandemię, w wielu krajach udzielanie świadczeń medycznych, świadczenie usług assistance, a przede wszystkim możliwości zorganizowania transportu medycznego są bardzo utrudnione.

Przypominamy, że ubezpieczenie ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce nie zapewni ochrony podczas podróży do krajów, dla których przed podróżą wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia. Klienci, którzy pomimo ostrzeżeń służb dyplomatycznych zdecydują się wyjechać w podróż zagraniczną nie będą chronieni.

Podróżnym, u których zostanie zdiagnozowany koronawirus, pomocy medycznej udzielą lokalne władze kraju, w którym się znaleźli.

Sugerujemy bieżące śledzenie komunikatów MSZ (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/)

Najbardziej aktualne i wiarygodne komunikaty można znaleźć również na stronach:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
https://data.europa.eu/euodp/pl/data/publisher/ecdc