Najnowsze artykuły

kalejdoskop.jpg

14. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy

14. edycja Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego! Niesamowici prelegenci dzielą się z nami swoimi wrażeniami. Sprawdź

InMundo2.jpg

X. jubileuszowy sezon Spotkań Podróżniczych IN MUNDO

X. Jubileuszowy Sezon Festiwalu Slajdy Podróżnicze In Mundo! Opowieści o przygodach i doświadczeniach pasjonatów podróży.

wanoga+22.jpg

10. Festiwal Przygody Wanoga

10. Festiwal Przygody Wanoga. Prelegenci opowiadali o Turcji, zdobyciu szczytu K2 oraz przejeździe rowerem dookoła świata. Przeczytaj naszą relację.

Komunikat ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

1mauritius_H_06183663.jpg

Gdańsk, 18 sierpnia 2020 r.

W związku z trwającym stanem pandemii koronawirusa informujemy, że:

w oferowanych przez Nas produktach indywidualnych rozszerzyliśmy zakres odpowiedzialności o zdarzenia związane z COVID-19. Nasze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.010 zostały uzupełnione o Aneks, który zawiera szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian. Wdrożyliśmy również usługę Medi-Call, czyli możliwość telekonsultacji medycznej z polskim lekarzem pierwszego kontaktu.

Co to oznacza?

W pakietach TIP, TIP PLUS, TOP i TOP PLUS, w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu, za opłatą dodatkowej składki, ochroną ubezpieczeniową objęte są:

  1. zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
  2. świadczenie do wysokości 1 000 EUR na pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu w przypadku, gdy Ubezpieczony będzie zmuszony przedłużyć swój pierwotnie planowany pobyt za granicą z powodu objęcia go obowiązkową kwarantanną na skutek kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2.

W pakietach TOP i TOP PLUS, ubezpieczeniem objęte są również koszty przerwania podróży w związku z zachorowaniem na COVID-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego, powodującym konieczność natychmiastowej hospitalizacji.

W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży:

w ramach aktualnie obowiązującej składki, ERGO Ubezpieczenia Podróży rozszerza zakres ochrony o zdarzenia związane z zachorowaniem na COVID-19 i zwraca poniesione koszty rezygnacji z podróży, jeśli Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem, wskutek:

  1. nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży,
  2. nagłego zachorowania na COVID-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży,
  3. śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży.

Wszystkim podróżnym ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich najbliższych zalecamy bieżące śledzenie komunikatów na stronach:

MSZ

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019