Najnowsze artykuły

ubezpieczenie delegacji.jpg

Współpraca brokera ubezpieczeniowego z ERGO Ubezpieczenia Podróży. Na czym polega? Na co zwrócić uwagę?

Jak ERGO Ubezpieczenia Podróży współpracuje z brokerami? Sprawdź jak wygląda proces i jakie korzyści osiągniesz przy naszej współpracy

GettyImages-918879762.jpg

Zwrot kosztów leczenia za granicą. Sprawdź czy płaci pracodawca

Podróż służbowa bez ubezpieczenia? Sprawdź, kto zostanie obciążony kosztami leczenia za granicą w trakcie delegacji.

GettyImages-686267538-ss.jpg

Ubezpieczenia kosztów leczenia podróży służbowych za granicą. Must have czy zbędny wydatek?

Czym jest ubezpieczenie podróży służbowej? 💼 Sprawdź najważniejsze informacje i różnice pomiędzy ubezpieczeniem a EKUZ.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w służbowej podróży zagranicznej - konieczność dla każdego przedsiębiorcy i szansa dla brokera

ubezpieczenie delegacji za granica

Każdy przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, że służbowe podróże zagraniczne to nie tylko obowiązki, ale również możliwość różnych niefortunnych zdarzeń. Dlaczego ubezpieczenie kosztów leczenia w delegacji jest tak ważne? Czy w dzisiejszych czasach to przykra konieczność, czy ratunek dla przedsiębiorcy? Dlaczego ubezpieczenia w służbowej podróży zagranicznej stają się dodatkową szansą na rozwój kancelarii brokerskich?

Koszty leczenia w delegacjach zagranicznych

Podróż służbowa pracowników i przedsiębiorców wiąże się z licznymi kosztami, oprócz tych standardowych, związanych z samą delegacją pracodawca musi liczyć się z ewentualnością poniesienia dodatkowych wydatków w przypadku choroby pracownika. Niekiedy są to znaczne sumy, a uchronić przed nimi może tylko i wyłącznie dobre ubezpieczenie.

Jeśli choroba wystąpi w podróży służbowej na terenie innego kraju pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych za granicą kosztów leczenia oraz leków (koniecznych do nabycia za granicą). I choć sprawa wydaje się prosta, często są to koszty zaskakujące dla tych pracodawców, którzy nie pomyśleli zawczasu o odpowiednim ubezpieczeniu na tę okoliczność.

Ubezpieczenie kosztów leczenia czy rachunek na 35 000 zł dla pracodawcy?

Dobre ubezpieczenie podróży służbowej powinno zawierać w sobie wszystkie potencjalne zagrożenia i sytuacje narażające na dodatkowe koszty. Tak przygotowane ubezpieczenie jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla właściciela firmy. Złamanie nogi w delegacji jest przykrym zdarzeniem, które skutkuje nie tylko utratą zdrowia pracownika, ale może również odcisnąć swoje piętno na kieszeni pracodawcy.

O ile w Polsce, droga postępowania jest jasna i nie wymaga szczegółowych wyjaśnień, o tyle w Hiszpanii tego typu zdarzenie może kosztować pracodawcę nawet 35 tys. zł [1]. Koszty różnicują się w zależności od kraju. We Francji koszt wizyty u lekarza to 23 euro, podczas gdy w Finlandii to ponad 16 euro, a w Irlandii od 40 do 70 euro. Z kolei doba w szpitalu w Austrii kosztuje od 12 do 20 euro, jednak w Belgii ryczałt za pierwszy dzień pobytu to ponad 42 euro i ponad 15 euro za każdy następny dzień [2]. Jeśli firma nie wykupiła ubezpieczenia na tę okoliczność, będzie zmuszona pokryć koszty z własnej kieszeni. Jest to nieplanowany wydatek, który w zależności od skali zdarzenia może mocno nadszarpnąć firmowe finanse.

Kluczowe elementy ubezpieczenia podróży służbowej to przede wszystkim ochrona kosztów leczenia, która jest dużym zabezpieczeniem zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Powinna uwzględniać między innymi możliwość zachorowania na Covid-19, jak i leczenie ambulatoryjne, czy hospitalizację za granicą. Równie istotne jest wsparcie dotyczące transportu do szpitala, miejsca pobytu, czy miejsca zamieszkania — w zależności od potrzeb pracownika, którego spotkała choroba lub wypadek.

W przypadku firm zajmujących się międzynarodowym przewozem towarów, ubezpieczenie w zamyśle chroni pracownika na wypadek urazów występujących w wyniku wykonywania pracy fizycznej, ale też po wypadku na drodze. Powinno obejmować również koszty podróży pracownika, który został wezwany na zastępstwo w związku z zaistniałą sytuacją. Nie należy zapominać także o rozmaitych następstwach chorób przewlekłych, czy o możliwości rozszerzenia ubezpieczenia o następstwa zawału serca lub udaru mózgu.

To właśnie w gestii brokerów leży zdefiniowanie potrzeb przedsiębiorców oraz polecenie odpowiedniego ubezpieczenia. Jego wariant uzależniony będzie przede wszystkim od typu oraz charakteru prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Oferty szyte na miarę potrzeb pozwalają uwzględnić te czynniki oraz dopasować do nich zakres ubezpieczenia.

Transport międzynarodowy a szansa na rozwój dla kancelarii brokerskiej

Wraz z rozwojem transportu międzynarodowego rośnie nie tylko zapotrzebowanie na kierowców, ale również na szyte na miarę ubezpieczenia podróży służbowych. Z raportu PWC [3] jasno wynika, że polska branża transportu drogowego jest obecnie w szczytowym punkcie rozwoju. Dotyczy to również segmentu przewozów międzynarodowych, a te jak łatwo się domyślić — oprócz strategii logistycznych, wymagają również odpowiednich zabezpieczeń zdrowia pracowników oraz interesów firm przewozowych.

Należy zauważyć, że jeden z dominujących udziałów na rynku mają m.in. ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia flot. Produktem uzupełniającym o którym nie można zapomnieć jest ubezpieczenie kosztów leczenia pracownika w zagranicznej podróży służbowej. W ERGO Ubezpieczenia Podróży dysponujemy takimi możliwościami, które pozwalają nam w sposób elastyczny dopasować ubezpieczenie do specyfiki działalności firmy i jej zapotrzebowania — zwłaszcza, biorąc pod uwagę zmienność rynku oraz jego dynamiczny rozwój technologiczny i logistyczny. W kontekście rozwoju transportu międzynarodowego rysują się liczne okazje do pozyskania nowej specjalizacji w portfolio kancelarii brokerskich. Bardzo możliwe, że wkrótce zapotrzebowanie firm transportowych na elastyczne, adekwatne do oczekiwań ubezpieczenia podróży służbowych stanie się tak duże, że będzie wymagało powstania całych kancelarii brokerskich specjalizujących się tylko i wyłącznie w tej jednej dziedzinie.

ERGO Ubezpieczenia Podróży: dopasujemy się do Twoich Klientów

Każda oferta w ERGO Ubezpieczenia Podróży może być zaprojektowana indywidualnie, tak, aby broker mógł w pełni dostosować ją do potrzeb swoich Klientów. Przedsiębiorca razem z ofertą otrzymuje dostęp do dedykowanego Centrum Alarmowego. Odrębny numer telefonu pozwala na bezpośrednie połączenie z Centrum, z pominięciem konsultanta infolinii ogólnej. Na każdym etapie trwania naszej współpracy możliwy jest kontakt z dedykowanym pracownikiem działu Corporate Travel Insurance.

Udzielenie indywidualnej pomocy poszkodowanemu jest traktowane priorytetowo, a szkoda obsługiwana jest w sposób adekwatny do sytuacji. Pomoc może zostać zorganizowana zarówno w postaci klasycznej wizyty lekarskiej, jak i usługi Medi-Call (telekonsultacja medyczna z polskojęzycznym lekarzem). Nasze rozwiązania zabezpieczają nie tylko pracowników, ale również finanse przedsiębiorstwa.

[1] Na podstawie danych ERGO Ubezpieczenia Podróży

[2] https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/

[3] https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2019/raport-transport-przyszlosci-2019.pdf

Masz pytania? Świetnie trafiłeś/łaś!

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.

formularz kontaktowy
Czy jesteś brokerem ubezpieczeniowym?
Chcę, aby ERGO Ubezpieczenia Podróży: