Najnowsze artykuły

ubezpieczenie delegacji za granica

Ubezpieczenie kosztów leczenia w służbowej podróży zagranicznej - konieczność dla każdego przedsiębiorcy i szansa dla brokera

Nowy produkt ubezpieczeniowy w portfolio brokera? Ubezpieczenia kosztów leczenia. Przeczytaj artykuł i sprawdź szczegóły.

ubezpieczenie delegacji.jpg

Współpraca brokera ubezpieczeniowego z ERGO Ubezpieczenia Podróży. Na czym polega? Na co zwrócić uwagę?

Jak ERGO Ubezpieczenia Podróży współpracuje z brokerami? Sprawdź jak wygląda proces i jakie korzyści osiągniesz przy naszej współpracy

GettyImages-918879762.jpg

Zwrot kosztów leczenia za granicą. Sprawdź czy płaci pracodawca

Podróż służbowa bez ubezpieczenia? Sprawdź, kto zostanie obciążony kosztami leczenia za granicą w trakcie delegacji.

Ubezpieczenia kosztów leczenia podróży służbowych za granicą. Must have czy zbędny wydatek?

GettyImages-686267538-ss.jpg

istock.com/izusek

Ubezpieczenie podróży służbowych stanowi korzystne rozwiązanie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Jednak jak dokładnie działa ubezpieczenie delegacji zagranicznych? Czym różni się od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)? Czy można objąć ochroną pracowników, którzy są obcokrajowcami? Sprawdzamy na przykładzie Corporate Travel Insurance od ERGO Ubezpieczenia Podróży.

Na czym polega ubezpieczenie podróży służbowej za granicę?

Ubezpieczenie delegacji zagranicznych jest zalecane dla każdego, kto wyjeżdża poza Polskę w celach zawodowych, niezależnie od czasu trwania podróży służbowej. Zarówno dłuższa delegacja, jak i krótsze wyjazdy, np. celem udziału w targach, konferencji lub stażu, stanowią dobry powód do wykupienia polisy, ponieważ dzięki temu pracownik jest chroniony na wypadek różnych nieprzewidzianych sytuacji.

Jak działa ubezpieczenie kosztów leczenia podczas delegacji zagranicznej? Polisa chroni pracownika na czas wykonywania obowiązków służbowych za granicą w wypadku takich zdarzeń jak choroba lub nieszczęśliwy wypadek. Ubezpieczenie jest dostępne w formie imiennej (wtedy ochrona dotyczy dowolnej ilości wyjazdów służbowych osób wymienionych w umowie ubezpieczeniowej) oraz bezimiennej, z określoną liczbą tzw. osobodni (pracodawca informuje ubezpieczyciela przed wyjazdem, kto ma być objęty ochroną oraz na jaki czas). Umowę podpisuje się na rok.

Na czym polega EKUZ?

EKUZ to dokument uprawniający podróżującego do skorzystania z podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą (w tym także w czasie podróży służbowej). Karta działa w krajach należących do Unii Europejskiej oraz EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). Dzięki EKUZ pacjent nie musi wracać do własnego kraju celem uzyskania pomocy medycznej, lecz może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje to w danym kraju.

Czym różni się EKUZ od ubezpieczenia podróży służbowej za granicę?

Podczas gdy EKUZ działa tylko na terenie UE i EFTA, gwarantuje jedynie podstawowy zakres świadczeń medycznych oraz w wielu przypadkach wymaga współfinansowania lub pokrycia kosztów leczenia w 100%, ubezpieczenie delegacji zagranicznych zapewnia kompleksową obsługę zdarzeń losowych za granicą w tym m.in. gwarancję pokrycia kosztów leczenia czy organizację transportu. Dzięki polisom, takim jak Corporate Travel Insurance od ERGO Ubezpieczenia Podróży, pracownik zyskuje szeroki zakres ochrony z pomocą assistance (24 h na dobę, 7 dni w tygodniu w języku polskim, angielskim lub niemieckim), natomiast pracodawca zabezpieczenie na wypadek koniecznego leczenia pracownika za granicą, za które zgodnie z prawem musiałby płacić (rozdz. 3, §19, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r.) [1]

Jak przedstawiają się koszty leczenia podczas podróży służbowych za granicą w zależności od kraju?

EKUZ gwarantuje jedynie podstawowy zakres świadczeń medycznych. Co do zasady nie pokrywa ona kosztów leczenia w prywatnych szpitalach i przychodniach. Nie zapewnia również transportu medycznego do Polski. Podczas gdy wizyta u lekarza ogólnego lub wykonanie badań laboratoryjnych w czasie podróży służbowej wiąże się z niewielką opłatą, to wydatki poniesione w związku z akcją ratowniczą mogą być bardzo duże. Poniżej przedstawiono przykładowe koszty transportu medycznego podczas delegacji zagranicznej w sytuacji, gdy nie wykupiono odpowiedniej polisy.

Koszt transportu medycznego do Polski na przykładzie wybranych krajów*

Nazwa kraju

Transport lotem (rejsowym lub czarterowym)+ transport do 30 km od lotniska

Transport z dodatkowymi siedzeniami

Transport lotem (rejsowym lub czarterowym)+ z eskortą

Transport na noszach

Karetka powietrzna

Albania

€ 300,00

€ 900,00

€ 4 000,00

€ 11 000,00

€ 15 000,00

Bułgaria

€ 350,00

€ 1 050,00

€ 4 000,00

€ 10 000,00

€ 16 000,00

Cypr

€ 600,00

€ 1 800,00

€ 6 000,00

€ 15 000,00

€ 24 000,00

Czechy

€ 400,00

€ 1 200,00

€ 3 000,00

€ 5 000,00

€ 11 000,00

Egipt

€ 200,00

€ 1 500,00

€ 7 000,00

€ 14 000,00

€ 27 000,00

Grecja

€ 250,00

€ 1 500,00

€ 6 000,00

€ 14 000,00

€ 22 000,00

Hiszpania

€ 300,00

€ 1 500,00

€ 6 000,00

€ 14 000,00

€ 28 000,00

Turcja

€ 300,00

€ 1 500,00

€ 8 000,00

€ 14 000,00

€ 24 000,00

*Opracowanie na podstawie danych ERGO Ubezpieczenia Podróży

Co jeszcze oferują firmy ubezpieczeniowe poza pokryciem kosztów leczenia za granicą?

W skład polisy dla pracownika na delegacji wchodzą:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia — im droższa jest opieka medyczna w danym kraju, tym wyższa powinna być suma gwarantowana kosztów leczenia;
  • ubezpieczenie kosztów transportu – szczególnie istotne z uwagi na brak pokrycia kosztów transportu przez EKUZ,
  • ubezpieczenie NNW – to świadczenie, które zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia podróży służbowych dla pracowników można także dowolnie rozszerzyć, w zależności od tego, gdzie udaje się pracownik oraz co będzie robił. Możliwe do wykupienia dodatki to np.:

  • dostosowanie do ryzyka związanego z pandemią COVID-19,
  • nielimitowane koszty transportu,
  • odszkodowanie z tytułu następstw wykonywania pracy fizycznej o wysokim stopniu ryzyka,
  • pakiet SPORT rozszerzający zakres ochrony także o wypadki związane z uprawianiem ryzykownych dyscyplin sportowych,
  • opóźnienie dostarczenia bagażu.

W ERGO Ubezpieczenia Podróży gwarantowany jest również bardzo obszerny pakiet Assistance, obejmujący m.in. organizację pokrycia kosztów leczenia, pokrycie kosztów zorganizowania zastępstwa w razie choroby oddelegowanej osoby, zastępstwo kierowcy, a także pomoc w zmianie rezerwacji lotu czy opóźnienia środka transportu.

ubezpieczenie podróży służbowych za granicę dla kierowców zawodowych

istock.com/freemixer

Czy ubezpieczenie delegacji zagranicznych dotyczy również cudzoziemców zatrudnionych w firmach zarejestrowanych na terenie RP?

EKUZ mogą wyrobić jedynie osoby, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, czyli są zatrudnione na umowie o pracę, zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy lub prowadzą własną pozarolniczą działalność gospodarczą [2]. Aby zgłosić do EKUZ pracownika, pracodawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty w oddziale wojewódzkim NFZ, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownika [3]. W wypadku cudzoziemców dodatkowo mogą być wymagane dokumenty S1 lub S2 (w zależności od celu przyjazdu do Polski) [4]. Tego typu formalności nie występują w ubezpieczeniu podróży służbowych Corporate Travel Insurance. Polisa obejmuje ochroną również obcokrajowców zatrudnionych przez pracodawców w Polsce, wykonujących pracę poza granicami naszego kraju.

Ubezpieczenie podróży służbowych można dostosować do charakteru podróży służbowej pracownika. Ma ono o wiele bardziej rozbudowany assistance niż EKUZ, która działa tylko w krajach UE/EFTA, nie obejmuje transportu medycznego do kraju oraz dotyczy jedynie leczenia na zasadach i w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. Polisa na czas delegacji zagranicznej pokrywa koszty hospitalizacji i organizacji transportu medycznego (do wysokości sumy ubezpieczenia). Co więcej, staje się ona fakturą, którą można potraktować jako koszt uzyskania przychodu i odliczyć od podatku. W przypadku firm, które wysyłają pracowników do innych krajów, ubezpieczenie delegacji służbowej to zdecydowanie must have, a nie zbędny wydatek!

Masz pytania? Świetnie trafiłeś/łaś!

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.

formularz kontaktowy
Czy jesteś brokerem ubezpieczeniowym?
Chcę, aby ERGO Ubezpieczenia Podróży: