ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce