Me%CC%A8z%CC%87czyzna+na+peronie-s.jpg

Znowu wyruszamy... wydarzenia

Co robią podróżnicy, kiedy nie są w trakcie wyprawy? Spotykają się, aby porozmawiać o swoich przygodach! Tu na bieżąco informujemy o zbliżających się wydarzeniach podróżniczych.