Bezpieczny urlop

LP urlop foto

Zadbaj o bezpieczny urlop!

Sumy ubezpieczenia do 150 000 EUR.
Pomoc na całym świecie 24/7.
Możliwe rozszerzenia ochrony, np.: sporty wysokiego ryzyka, następstwa chorób przewlekłych.

Kup polisę online w 5 minut.

Wybierz polisę dla siebie!