EKUZ a ubezpieczenie podróży

ERGO Ubezpieczenia Podróży a Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego


EKUZ:
  • daje prawo jedynie do korzystania z usług publicznej służby zdrowia,
  • nie pokrywa kosztów wizyt specjalistycznych,
  • nie pokrywa kosztów transportu medycznego (ambulans lotniczy Niemcy-Polska to ok. 7.000 – 10.000 EUR),
  • nie oferuje usług Assistance,
  • udział własny chorego w kosztach leczenia.

ZAKRES NFZ (EKUZ) ERGO Ubezpieczenia Podróży
KOSZTY LECZENIA zależnie od lokalnych standardów TAK
PUBLICZNA SŁUŻBA ZDROWIA TAK TAK
PRYWATNA SŁUŻBA ZDROWIA NIE (chyba, że brak innej) TAK
DOPŁATA
do POBYTU w SZPITALU
TAK
zależnie od lokalnych standardów
ZWROT 100%
do wysokości sumy ubezpieczenia
ODPŁATNOŚĆ za RECEPTY TAK
zależnie od lokalnych standardów
ZWROT 100%
do wysokości sumy ubezpieczenia
UDZIAŁ
w KOSZTACH LECZENIA
TAK
zależnie od lokalnych standardów
ZWROT 100%
do wysokości sumy ubezpieczenia
KOSZTY TRANSPORTU zależnie od lokalnych standardów TAK
KOSZTY RATOWNICTWA zależnie od lokalnych standardów TAK
KOSZTY TRANSPORTU
do KRAJU chorego
NIE TAK
KOSZTY TRANSPORTU
do KRAJU zwłok
NIE TAK
KOSZTY POBYTU
osoby wezwanej
NIE TAK
UBEZPIECZENIE BAGAŻU NIE TAK
 UBEZPIECZENIE OC
NIE TAK
CAŁODOBOWA POMOC ASSISTANCE NIE TAK
formalności dot. korzystania długotrwała procedura maksymalnie uproszczone
zakres terytorialny tylko kraje UE plakiety na Europę lub cały świat