NNW – podróże krajowe
Zapewniamy beztroskie podróżowanie na terenie całej Polski!

ERGO Ubezpieczenia Podróży oferuje podróżującym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski i w strefie przygranicznej państw sąsiadujących z Polską (pas do 30km w głąb kraju).

NNW wariant I wariant II wariant III
Uszczerbek na zdrowiu 5 000 PLN 10 000 PLN 20 000 PLN
Śmierć 2 500 PLN 5 000 PLN 10 000 PLN

Możliwość rozszerzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela o:

  • bagaż,
  • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
  • uprawianie sportów ekstremalnych,
  • uprawianie sportów wyczynowych,
  • pakiet SKI,
  • pakiet SPORT.

Więcej na temat zakresu i sum ubezpieczenia dowiesz się klikając TUTAJ.

ERGO Ubezpieczenia Podróży proponuje specjalne zniżki dla:

  • grup 10 osobowych lub większych,
  • młodzieży do 18 roku życia lub osób uczących się do 24 roku życia.

Polisę można kupić w jednym z  BIUR PODRÓŻY.

 
Ubezpieczeń NNW podróży krajowych oraz ich rozszerzeń dotyczą Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Krajowych Nr 10.17.006.