Słownik terminów ubezpieczeniowych A-E

Agent ubezpieczeniowy

To osoba fizyczna lub przedsiębiorca upoważniony przez Ubezpieczyciela do zawierania umów sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w jego imieniu. Agentami najczęściej są biura podróży lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Amatorskie uprawianie sportów

Jest to czynność rekreacyjna i aktywność sportowa wykonywana wyłącznie w celach rekreacyjnych, czyli wypoczynku, rozrywki, rozwijania osobowości, doskonalenia sprawności lub wydolności zdrowia.

Bagaż

To przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, spakowane w pojemnik bagażowy (walizka, torba podróżna, kufer). Bagaż stanowi własność Ubezpieczonego lub znajduje się w jego posiadaniu.

Centrum Alarmowe

To podmiot/jednostka operacyjna wskazany przez Ubezpieczyciela, któremu Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zgłosić zaistnienie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową.

Choroba przewlekła

To choroba/stan chorobowy o długotrwałym przebiegu, trwająca zwykle miesiącami lub latami, stale lub okresowo leczona, w trakcie której mogą następować okresy ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenia; zdiagnozowana u Ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Europa - Zakres terytorialny

Poprzez obszar "Europa" rozumie się państwa położone na terytorium kontynentu europejskiego, tj. Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania (w tym Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia (w tym archipelag Svalbard i wyspa Jan Mayen), Portugalia (w tym archipelag Azory), Rosja (do Uralu), Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania (w tym wyspy Man, Guernsey, Jersey, Orkady, Szetlandy oraz półwysep Gibraltar), Włochy oraz Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania), archipelag Madera (Portugalia), a także państwa pozaeuropejskie położone w basenie Morza Śródziemnego (z wyłączeniem Algierii, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii oraz Syrii), tj. Cypr, Egipt, Gruzja, Kazachstan (do Uralu), Maroko, Tunezja, Turcja.