likwidacja szkód w ERGO Ubezpieczenia Podróży

Likwidacja Szkód

Wybierz rodzaj szkody i zapoznaj się z instrukcjami

za granicą

zglos-szkode-za-granica.jpg

Zgłoś szkodę za granicą

Jeżeli jesteś za granicą i potrzebujesz pomocy, niezwłocznie zadzwoń lub napisz do Centrum Alarmowego ERGO Ubezpieczenia Podróży czynnego 24/7

Najczęściej zadawane pytania
 • Czy ubezpieczenie turystyczne bagażu obejmuje uszkodzenie walizki, torby, bagażowej lub kufra?

  Ubeczpieczenie turystyczne obejmuje ochroną jedynie zawartość bagażu. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie sama walizka, czyli pojemnik bagażu, polisa ubezpieczeniowa nie pokryje kosztów zniszczenia. W takim przypadku szkodę należy zgłosić do przewoźnika, lini lotniczych lub służb odpowiedzialnych za nie w momencie ich przekazania.

    zwiń
 • Czy powinienem załączać oryginał rachunków do formularza zgłoszenia?

  Nie, nie jest to wymagane. Możesz załączyć zarówno oryginały jak i kopie rachunków. Aktualną listę wszystkich niezbędnych dokumentów znajdziesz w każdym formularzu zgłoszenia szkody, na  jego ostatniej stronie.

    zwiń
 • Czy Ubezpieczyciel zwraca oryginał rachunków załączonych do formularza zgłoszenia szkody?

  Nie. Ubezpieczyciel nie zwraca oryginałów rachunków w przypadku wypłacenia odszkodowania. W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia szkody rachunki są zwracane wyłącznie na prośbę Ubezpieczonego. Pamiętaj jednak, że do formularza zgłoszenia szkody możesz dołączyć również kopie rachunków.

    zwiń
 • Jak długo trwa proces likwidacji szkody?

  ERGO Ubezpieczenia Podróży rozpatruje szkodę w terminie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Jeżeli wymagane są dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zdarzenia, rozpatrzenie następuje w ciągu 14 dni od daty dostarczenia odpowiednich dokumentów / wyjaśnień.

    zwiń
 • Jak zgłaszać szkody?

   

  Możesz to zrobić na dwa sposoby.

   

  Sposób 1 – online. Wystarczy że na naszej stronie uzupełnisz wymagane dane, załączysz niezbędne dokumenty i wyślesz wniosek. Potrawa to kilka minut.

   

  Sposób 2 – tradycyjnie. Pobierz i wydrukuj formularz zgłoszenia szkody. Uzupełnij i wraz z niezbędnymi dokumentami wyślij pocztą na nasz adres.Więcej informacji dotyczących postępowania przy zgłaszaniu szkody znajdziesz w dziale Likwidacja Szkód, w sekcji Jak zgłosić szkodę.

   

    zwiń
 • W przypadku braku konta bankowego, w jaki sposób zostanie mi wypłacone odszkodowanie?

  W przypadku braku rachunku bankowego, Ubezpieczony może zlecić wypłatę odszkodowania przekazem pocztowym lub na rachunek innej osoby.

    zwiń
 • Kiedy następuje wypłata odszkodowania?

  Wypłata odszkodowania następuje niezwłocznie po wydaniu decyzji dotyczącej przyznania odszkodowania. Za opóźnienia w transakcjach bankowych (przelewy, przekazy pocztowy) Ubezpieczyciel nie odpowiada.

    zwiń
 • Nie otrzymałem zwrotu niektórych kosztów leczenia mimo wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Dlaczego?

  Zakres ubezpieczenia obejmuje jedynie koszty leczenia powstałe i poniesione poza granicami kraju. Drugą potencjalną przyczyną niewypłacenia całości kwoty poniesionych kosztów przez Ubezpieczonego to sytuacja w której koszty leczenia były wyższe niż suma ubezpieczenia polisy. W takim przypadku Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów do wysokości sumy ubezpieczenia. Kolejną przyczyną może być odliczenie od kwoty należnego odszkodowania wkładu własnego.

    zwiń
 • Nie zgadzam się z decyzją Ubezpieczyciela. Czy mam prawo do odwołania się od jego decyzji?

  Tak, w takiej sytuacji masz prawo do złożenia reklamacji. Możesz to zrobić w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej. Odpowiedź na złożoną reklamację otrzymasz w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni, o czym ERGO Ubezpieczenia Podróży poinformuje wraz z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia i wskazaniem okoliczności niezbędnych do ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz wskazaniem terminu udzielenie odpowiedzi.

  Odpowiedź na reklamację otrzymasz w formie pisemnej lub jeśli wyrazisz zgodę w formie mailowej. Pamiętaj, że w przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, roszczący może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, do właściwego powiatowego rzecznika konsumenta lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

  Więcej informacji znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.010.

    zwiń